اخبار آرشیو
برگزاری وبینار “COVID-19 Implication on Water Management in Megacities” توسط سازمان یونسکو
برگزاری وبینار “COVID-19 Implication on Water Management in Megacities” توسط سازمان یونسکو

خانم دکتر سیمین ناصری رییس مرکز تحقیقات کیفیت آب در وبینار" covid-19 implication on water management in megacities " که روز پنج شنبه مورخ 99/5/2 توسط سازمان یونسکو و با حضور صاحبنظرانی از 20 کلانشهر از سراسر جهان برگزار گردید در زمینه "کوید-19 و آب و فاضلاب" سخنرانی کردند.

4 مرداد 1399
راهنمای کاربرد منطقی وسایل حفاظت فردی در برابر ویروس کرونای 2019 (COVID-19)

راهنمای کاربرد منطقی وسایل حفاظت فردی در برابر ویروس کرونای 2019 (COVID-19)
راهنمای کاربرد منطقی وسایل حفاظت فردی در برابر ویروس کرونا 2019با همکاری پژوهشکده محیط زیست ترجمه شد.

چهاردهمین خبرنامه WHO CRAN

چهاردهمین خبرنامه WHO CRAN
چهاردهمین خبرنامه WHO CRAN منتشر شد.