اخبار آرشیو
معرفی دکتر سیمین ناصری رئیس مرکز تحقیقات کیفیت آب به عنوان یک درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان
معرفی دکتر سیمین ناصری رئیس مرکز تحقیقات کیفیت آب به عنوان یک درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان

دکتر سیمین ناصری رئیس مرکز تحقیقات کیفیت آب به عنوان یک درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان در ماه می 2020 معرفی شد.

6 خرداد 1399