کارگاه آموزشی "آشنایی با مبانی ارزیابی خطر عوامل شیمیایی"

کارگاه آموزشی "آشنایی با مبانی ارزیابی خطر عوامل شیمیایی" در بیست و دومین همایش ملی بهداشت محیط در اسفند ماه 1398 برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه کنند.

 

کلمات کلیدی