با همکاری پژوهشکده محیط زیست و موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منتشر شد: چگونه مواجهه خود با آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت را کاهش دهیم؟

با توجه به مقادیر بالای غلظت آلاینده‌های هوا در مناطق مختلف کشور، ضروری است افراد میزان مواجهه خود را با این عامل سرطان‌زای قطعی کاهش دهند.

با توجه به اهمیت آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت و همچنین وجود این معضل روزمره در مناطق مختلف کشور، مرکز تحقیقات آلودگی هوا بر اساس رسالت سازمانی خود و به منظور حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه این راهنما را که مبتنی بر شواهد علمی معتبر است و حاوی مطالبی کاربردی در خصوص آلودگی هوا و روش‌هایی جهت کاهش مواجهه با آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت است تهیه نموده کرده است؛ امید است که مفید واقع گردد.

 

راهنمای حاضر حاوی مطالب زیر است:

 

 • آلودگی هوا و سلامت
 • کاهش آلودگی هوا در مناطق شهری
 • اثرات آلودگی هوا بر سلامت
 • آلاینده‌های هوا
 • افراد حساس در مواجهه با آلودگی هوا
 • نکات ساده جهت محافظت خود و خانواده‌مان در زمانی که کیفیت هوا ناسالم است:
 • اطلاع از وضعیت شاخص کیفیت هوا (AQI)
 • اجتناب از فعالیت‌های ورزشی سنگین در محیط‌های باز
 • ماندن در محیط‌های داخل
 • پوشیدن ماسک تنفسی (face mask) مناسب
 • مصرف غذاها و مکمل ها
 • استفاده از گیاهان در محیط داخل خانه
 • استفاده از دستگاه های تصفیه هوای استاندارد
 • اجتناب از فعالیت ورزشی در کنار مناطق با ترافیک سنگین
 • استحمام و شستوی بدن جهت محافظت از پوست
 • استفاده از حمل و نقل عمومی و یا خودروی مشترک (Carpool) بجای استفاده از خودروی شخصی
 • اجتناب از روشن کردن آتش یا سوزاندان پسماندها
 • عدم استعمال دخانیات و کاهش مواجهه با دود دست دوم
 • مصرف انرژی کمتر در منازل
 • ترغیب سرویس حمل و نقل مدارس و سازمان‌های دیگر جهت کاهش انتشار آلاینده‌ها

 

دریافت فایل کامل راهنما

کلمات کلیدی