• 17:12
 • |
 • سه شنبه 2 خرداد 1396
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
AWT IMAGE برگزاری سومين همايش مديريت آلودگی هوا و صدا

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محيط زيست سومين همايش ملی مديريت آلودگی هوا و صدا 24 و 25 دی ماه 1393 در محل مرکز همايش های بين المللی صدا و سيما برگزار می شود.

 

AWT IMAGE برگزاری دوره های تخصصی آلودگی هوا
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محيط زيست دوره های تخصصی آلودگی هوا ويژه کارشناسان متخصص پايش و پژوهش آلودگی هوا و محيط زيست، از 16 مهرماه 1393 به مدت 4 ماه در دانشگاه صنعتی شريف برگزار خواهد شد.

پیوند های سریع

انتشارات پژوهشکده

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی ايران

راهنمای مديريت بهداشت محيط در بلايا و شرايط اضطرار

راهنمای برنامه های پيش نيازی و شرايط خوب ساخت برای سلامت و ايمنی مواد غذايی در سطح توزيع و عرضه

راهنمای عمليات بهداشت محيط در شرايط اضطراری و بلايا

راهنمای جامع بهداشت کارگران خدمات خودرو

راهنمای جامع بهداشت رانندگان

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران

راهنمای بهداشت محيط آزمايشگاه های تشخيص طبي

راهنمای بهداشت محيط مطب

راهنمای کشوری مديريت فاضلاب بيمارستاني

راهنمای سرفصل ها و محتوای برنامه آموزش مديريت پسماند پزشکي

راهنمای دفع فاضلاب در شرايط اضطراری-جلد اول(1-2-3-4)

راهنمای دفع فاضلاب در شرايط اضطراری-جلد دوم(1-2-3-4)

راهنمای کلرسنجی و ثبت نتايج آن در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محيط و کار

راهنمای اقدامات بهداشت آب و فاضلاب در شرايط اضطراري

راهنمای بهداشت حرفه ای در ريخته گري

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتوکاران

راهنمای ترک دخانيات

راهنمای بازرسی بهداشتی مراکز تهيه و توزيع مواد غذايی و اماکن عمومي

راهنمای بهداشت محيط صنوف (مراکز تهيه و توزيع مواد غذايی و اماکن عمومی)

راهنمای جامع ارزيابی محيط کار از ديدگاه ارگونومي

راهنمای شناسايی و ارزشيابی عوامل زيان آور شيميايی در محيط کار(جلد 1-2-3-4-5-6)

راهنمای طبقه بندی پسماندها برای بازرسين بهداشت محيط

حمل دستی بار

کنترل دخانيات

شاخص های آنتروپومتری استاتيکی کارگران ايراني

کنترل دخانيات برای دانشجويان

انجام معاينات سلامت شغلی توسط پزشکان خانواده

محاسبه، تعيين و اعلام شاخص کيفيت هوا

نحوه صحيح امحاء مواد شيميايي

کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداري

راهنمای معاينات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی- درماني

کنترل سرب در محيط کار

کنترل سيليس در محيط کار

پايش و نظارت در برنامه ابتکارات جامعه محور

مواد شيميايی خطرناک

طراحی ايستگاه کار ارگونوميکي

راهنمای مديريت بهداشت محيط در بلايا و شرايط اضطرار

 

پایگاه های مرتبط

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

مجلات پژوهشکده

 • AWT IMAGE 
 • AWT IMAGE
 • AWT IMAGE   
 •       
تابلوی اعلانات