اخبار
کارگاه مقابله با تاثیرات سوء تغییر اقلیم بر سلامت عمومی
کارگاه مقابله با تاثیرات سوء تغییر اقلیم بر سلامت عمومی

کارگاه مقابله با تاثیرات سوء تغییر اقلیم بر سلامت عمومی توسط مشکات ترکمانیان در تاريخ ١ آگوست ٢٠١٧ در كنگره جهاني دانشجويان داروسازي، تايپه، تايوان برگزار گردید.

15 مهر 1396