رویدادها آرشیو
اخبار آرشیو
انتخاب دکتر امیرحسین محوی به عنوان پژوهشگر برگزیده علوم پایه و دکتر محمدهادی دهقانی برنده جایزه مقاله برگزیده ابن سینا
انتخاب دکتر امیرحسین محوی به عنوان پژوهشگر برگزیده علوم پایه و دکتر محمدهادی دهقانی برنده جایزه مقاله برگزیده ابن سینا

در بیستمین جشنواره ابن سینا دکتر امیرحسین محوی به عنوان پژوهشگر برگزیده علوم پایه و دکتر محمدرضا دهقانی برنده جایزه مقاله برگزیده براساس بیشترین ارجاعات انتخاب شدند.

16 بهمن 1397