لیست تفاهم نامه های منعقد شده پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

پژوهشكده محيط زيست تا كنون با سازمانها و مراكز مختلف تفاهم نامه هاي همكاري را منعقد نموده است كه فهرست برخي از اين سازمان ها و يا مراكز در ذيل آمده است:

 *     دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

 *    مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 *     سازمان انرژي اتمي ايران

 *     شرکت ملی نفت ایران

 *     بانک جهانی

 *     The Swiss Tropical and public health institute. Basel. Switzerland

 *     سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 *     سازمان انتقال خون ایران

 *     شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو

 *     سازمان حفاظت محیط زیست

  *    مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)

 *     دانشگاه بین المللی چابهار

 *     شهرداری تهران

 *     نیروی انتظامی تهران

 *     سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدنی كشور

 *     سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران

 *     معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 *     مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 *     صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور