درباره گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها

نظارت بر وضعیت محیط زیست و ارزیابی برنامه های حفظ محیط زیست و ارتقا کیفیت زندگی در مواجهه با خطرات محیطی نیازمند جمع آوری داده ها با بهره گیری از روش های صحیح علمی است. توصیف شرایط و تولید شواهد معتبر و دقیق با استفاده از مدل های آماری مناسب، تجزیه و تحلیل، و تفسیر یافته ها امکان پذیر است و می تواند در پاسخ گویی به مسایل زیست محیطی مورد علاقه یا نگران کننده (از جمله آلودگی هوا، کیفیت آب، مواد زائد جامد، تغییرات اقلیم، سر و صدا، و غیره)، همچنین استانداردهای زیست محیطی کمک کننده باشد.

گروه روش شناسی و تحلیل اطلاعات تلاش می کند با همکاری علمی بخش های مختلف پژوهشکده و مراکز آموزشی-پژوهشی داخلی و خارجی نقش موثری در ارتقا کمی و کیفی تولیدات زیست محیطی داشته باشد تا بر اساس ارتباط عوامل محیطی با سلامت، تغییرات زمانی و مکانی و غیره، مبنایی معتبر و دقیق برای بررسی های آینده و سیاستگذاری های موثر و عادلانه در این حیطه فراهم آورد تا از آسیب پذیری افراد و سازمان ها اجتناب گردد. همچنین، با برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی نقشی موثر در تبادل علمی و توانمند سازی محققین ایفا کند.