" مجموعه کارگاه های مبانی مدیریت پژوهش فناورانه سلامت "در نیمه دوم سال جاری توسط دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه، برگزار می گردد.

تاریخ: شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

کارگاه آموزشی مرور نظام مند و متا آنالیز، هشتم تا دهم اسفند ماه برگزار میگردد.

تاریخ: سه شنبه ٣ بهمن ١٣٩٦

کارگاه برآورد اثرات آلودگی هوا بر سلامت با استفاده از AirQ Plus در چهارم بهمن ماه در همایش آلودگی هوا و صدا برگزار میگردد.

تاریخ: يکشنبه ٣ دی ١٣٩٦

یکم اسفند ماه لغایت سوم اسفندماه

کارگاه آموزشی آنالیزهای پیشرفته سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بهداشت و سلامت در تاریخ یکم لغایت سوم اسفندماه در پژوهشکده محیط زیست برگزار می گردد.

تاریخ: چهارشنبه ١ اسفند ١٣٩٥