بیست و دومین همایش ملی بهداشت محیط 6 و 7 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

تاریخ: دوشنبه ١١ آذر ١٣٩٨

WHO CRAN برگزار می کند.

تاریخ: چهارشنبه ١٧ مهر ١٣٩٨

کارگاه آموزشی مقدماتی

کارگاه کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بهداشت و سلامت در روزهای 11 و 12 تیر 1398

تاریخ: يکشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٨

اطلاعیه شبکه ارزیابی خطر شیمیایی سازمان جهانی بهداشت

تاریخ: شنبه ١٧ فروردين ١٣٩٨


2 3 صفحه بعدی >>