فراخوان چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ: چهارشنبه ١٤ آذر ١٣٩٦

7 الی 9 آذرماه سال 1396

دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی "بهداشت محیط و توسعه ی پایدار" در تاریخ 7 الی 9 آذرماه سال 1396 برگزار میگردد.

تاریخ: سه شنبه ٧ آذر ١٣٩٦

24 و 25 آبان 1396

همایش بین المللی "تغییرات اقلیمی و نظام سلامت" در تاریخ 24 و 25 آبان ماه سال 1396 برگزار میگردد.

تاریخ: سه شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٦

3 و 4 بهمن ماه سال 1396

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست، ششمین همایش" مدیریت آلودگی هوا و صدا"در تاریخ 3 و 4 بهمن ماه سال 1396 برگزار میگردد.

تاریخ: يکشنبه ٢ مهر ١٣٩٦

یکم اسفند ماه لغایت سوم اسفندماه

کارگاه آموزشی آنالیزهای پیشرفته سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بهداشت و سلامت در تاریخ یکم لغایت سوم اسفندماه در پژوهشکده محیط زیست برگزار می گردد.

تاریخ: چهارشنبه ١ اسفند ١٣٩٥