کارگاه آموزشی "ارزیابی خطر سلامت ناشی از مواجهه با آلاینده هاي محیطی" در اسفند ماه 1397 برگزار میگردد.

تاریخ: شنبه ١٧ آذر ١٣٩٧

دوره آموزشي بین المللی شبکه ارزيابي خطر شيميايي سازمان جهاني بهداشت برگزار می شود.

تاریخ: چهارشنبه ٩ آبان ١٣٩٧

کارگاه آموزشی مرور نظام مند و متا آنالیز، هشتم تا دهم اسفند ماه برگزار میگردد.

تاریخ: سه شنبه ٣ بهمن ١٣٩٦

کارگاه برآورد اثرات آلودگی هوا بر سلامت با استفاده از AirQ Plus در چهارم بهمن ماه در همایش آلودگی هوا و صدا برگزار میگردد.

تاریخ: يکشنبه ٣ دی ١٣٩٦

یکم اسفند ماه لغایت سوم اسفندماه

کارگاه آموزشی آنالیزهای پیشرفته سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بهداشت و سلامت در تاریخ یکم لغایت سوم اسفندماه در پژوهشکده محیط زیست برگزار می گردد.

تاریخ: چهارشنبه ١ اسفند ١٣٩٥