اوتیسم گروهی از اختلالات رشدی مغز است که تحت عنوان اختلالات اوتیسم شناخته و در اوایل زندگی آغاز میشود.

تاریخ: شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨

در سال 1397 حدود 3447 مورد مرگ و 1/3 میلیارد دلار خسارت منتسب به ذرات معلق ریز هوا در شهر تهران بوده است.

تاریخ: چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

نابرابری مواجهه با آلودگی هوا در مناطق مختلف شهر تهران بیش از دو برابر است.

تاریخ: چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

طی حکمی از سوی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده محیط زیست منصوب شدند.

تاریخ: سه شنبه ٢٨ آبان ١٣٩٨

جلسه مشترک رئیس پژوهشکده محیط زیست با معاونان فرهنگی و بهداشت دانشگاه در خصوص مسائل محیط زیستی تهران در دفتر معاونت فرهنگی برگزار شد.

تاریخ: سه شنبه ٢٨ آبان ١٣٩٨


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>