پژوهشکده محیط‌ زیست

رییس دانشگاه در حکمی دکتر کاظم ندافی را به سمت رئیس پژوهشکده محیط‌زیست منصوب کرد.

تاریخ: دوشنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٦

رییس دانشگاه

رییس دانشگاه از دکتر مصداقی نیا به دلیل خدمات ارزنده و تلاش‌های بی‌وقفه‌ ایشان تشکر و قدردانی کرد.

تاریخ: دوشنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٦

دکتر سیمین ناصری در دومین همایش بزرگداشت روز ملی آب به عنوان چهره اثرگذار آب کشور انتخاب شدند.

تاریخ: يکشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥

قابل توجه متقاضيان چهاردهمين فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي پيماني در كادر آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهمن ماه سال 1395

تاریخ: دوشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٥

نشريه علمی پژوهشی Journal of Environment health sciences and engineering در جشنواره تحقيقاتی علوم پزشکی رازي برگزیده شد.

تاریخ: شنبه ٩ بهمن ١٣٩٥


2 صفحه بعدی >>