مهلت ثبتنام در بیستمین جشنواره ابن سینا 23 آذر ماه سال 1397 است.

تاریخ: يکشنبه ١٨ آذر ١٣٩٧

کپک ها معمولا برای افراد سالم مخاطره آمیز نمی باشد.

تاریخ: يکشنبه ١٨ آذر ١٣٩٧

برنامه وبینارها اعلام شد.

تاریخ: پنج شنبه ١٥ آذر ١٣٩٧

جلسه ارزیابی برنامه عملیاتی پژوهشکده برگزار گردید.

تاریخ: چهارشنبه ١٤ آذر ١٣٩٧

جلسه دفاعیه گزارش پیوست سلامت "مجتمع پتروشیمی دشتستان بوشهر" برگزار شد.

تاریخ: يکشنبه ١١ آذر ١٣٩٧


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>