دسترسی به فایل کتاب "آلودگی هوا و سلامت"

تاریخ: دوشنبه ١٥ آبان ١٣٩٦

افراد چگونه می توانند مواجهه خود را با ذرات معلق هوا کاهش دهند؟

تاریخ: سه شنبه ١٥ آبان ١٣٩٦

سومین نشست سوم شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در 20 مهرماه 1396 برگزار گردید.

تاریخ: دوشنبه ١٥ آبان ١٣٩٦

سومین جلسه از مجموعه جلسات گفت و شنود گروه تغییر اقلیم و سلامت پژوهشکده محیط زیست با عنوان " وضعیت سازگاری دنیا در مقابل تغییر اقلیم در افق 2050 " مورخ 15 آبان ماه برگزار میگردد.

تاریخ: دوشنبه ١٥ آبان ١٣٩٦

شهروندان چگونه می توانند در کاهش آلودگی هوا موثر باشند؟

تاریخ: سه شنبه ٩ آبان ١٣٩٦


2 3 4 صفحه بعدی >>