جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور مورخ 25 دی ماه برگزار شد.

تاریخ: چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦

برای کمک به بهبود کیفیت هوا راه های ساده ای وجود دارد که افراد میتوانند در زندگی روزمره ان ها را به کار گیرند.

تاریخ: چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦

کارگاه آشنایی با قابلیت های مجازی سازی دوره های آموزشی در پژوهشکده محیط زیست مورخ 23 دی ماه برگزار شد.

تاریخ: چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦

کارگاه برآورد اثرات آلودگی هوا بر سلامت با استفاده از AirQ Plus در چهارم بهمن ماه در همایش آلودگی هوا و صدا برگزار میگردد.

تاریخ: يکشنبه ٣ دی ١٣٩٦

افراد چگونه می توانند مواجهه خود را با ذرات معلق هوا کاهش دهند؟

تاریخ: سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦


2 3 4 5 صفحه بعدی >>