اطلاعیه شبکه ارزیابی خطر شیمیایی سازمان جهانی بهداشت

تاریخ: شنبه ١٧ فروردين ١٣٩٨

برگزار می گردد.

تاریخ: چهارشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٧

کارگاه آموزشی با همکاری پژوهشکده محیط زیست و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می گردد.

تاریخ: چهارشنبه ٨ اسفند ١٣٩٧

مرکز تحقیقات کیفیت آب در نظر دارد کارگاه آموزشی مبانی برنامه نویسی R را در روزهای 28 و 29 بهمن ماه برگزار نماید.

تاریخ: چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧

دوره آموزشي بین المللی شبکه ارزيابي خطر شيميايي سازمان جهاني بهداشت برگزار می شود.

تاریخ: چهارشنبه ٩ آبان ١٣٩٧


2 صفحه بعدی >>