بیست و نهمین جلسه هفتگی

بیست و نهمین جلسه هفتگی گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها برگزار شد.

بیست و نهمین جلسه هفتگی گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها با حضور مدیر، اعضای هیات علمی و کارشناس گروه در پژوهشکده محیط زیست برگزار شد. رئوس مطالب مورد بحث در این جلسه به شرح ذیل می باشد؛

1)     بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله پایان نامه دانشجوی مقطع دکترای پژوهشی

2)     برنامه ریزی در خصوص برگزاری کارگاه ارزیابی خطر

3)     مذاکره در خصوص پروژه تحقیقاتی در حال اجرا

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


تاریخ در خبر: دوشنبه ١٤ آبان ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 104


خروج