اطلاعیه برگزاری کارگاه

کارگاه آموزشی مرور نظامند و متاآنالیز

کارگاه آموزشی مرور نظامند و متاآنالیز (سه روزه) در تاریخ 8-10 اسفند 96 در پژوهشکده محیط زیست برگزار میگردد.  


تاریخ در خبر: دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 38


خروج