برگزاری جلسه سخنرانی بحث و گفت و گو درباره هوای سالم

جلسه سخنرانی بحث و گفت و گو درباره هوای سالم، سه شنبه 10 مهر برگزار میگردد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه سخنرانی بحث و گفت و گو درباره هوای سالم،مورخ سه شنبه 10 مهر ماه سال 97 ساعت 7:30 تا 11:30 با سخنرانی اعضای هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در کارگروه سلامت فرهنگستان علوم برگزار میگردد.


تاریخ در خبر: شنبه ٧ مهر ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 367


خروج