انتصاب آقای دکتر وطن دوست به عضویت کمیته کشوری حشره شناسی شهری، کنترل آفات بهداشتی و جانوران موذی مرکز سلامت محیط وکار

آقای دکتر وطن دوست از طرف مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ، ...

آقای دکتر حسن وطن دوست، مدیر گروه پژوهشی سموم محیطی و آفت کش ها پژوهشکده محیط زیست، از طرف مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عضویت کمیته کشوری حشره شناسی شهری، کنترل آفات بهداشتی و جانوران موذی منصوب شدند.

 


تاریخ در خبر: سه شنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 12


خروج