1396/12/12

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک و متا آنالیز

کارگاه مرور سیتماتیک و متاآنالیز در تاریخ 1396/12/08 الی 1396/12/10 برگزار گردید.

کارگاه مرور سیتماتیک و متاآنالیز در تاریخ 1396/12/08 الی 1396/12/10 در پژوهشکده محیط زیست با حضور 25 نفر از علاقه مندان برگزار گردید. 

در این کارگاه مباحث زیر ارائه گردید:

1- کلیات و ضرورت مطالعات ثانویه، تعریف مرور نظامند و متاآنالیز

2- مراحل انجام مطالعه مرور نظامند

3-تدوین استراتژی جستجو

4- اجرای جستجو در پایگاه داده های اطلاعاتی

5- نرم افزارهای مدیریت رفرنس ها

6- ورود رکوردهای اطلاعاتی به نرم افزار endnote

7- انواع خطا در مطالعات علوم پزشکی

8- استخراج اطلاعات از مطالعات اولیه

9-شاخص های اپیدمیولوزیک

10-مفاهیم اولیه متاآنالیز

11- متاانالیز در نرم افزار stata

گالری تصاویر


تاریخ در خبر: شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 736


خروج