10/09/1396

برگزاری کارگاه

کارگاه آموزشی آشنایی با ارزیابی خطر سلامت ناشی از مواجهه با آلاینده های محیطی در تاریخ 8 آذر ماه 1396 برگزار شد.

 در دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، کارگاه آموزشی آشنایی با ارزیابی خطرسلامت ناشی از مواجهه با آلاینده های محیطی در تاریخ 8 آذر ماه 1396 توسط اعضای هیئت علمی گروه برگزار گردید. در این کارگاه، مفاهیم آنالیز خطر (شامل مدیریت خطر، ارزیابی خطر و ارتباط خطر)، انواع مطالعات ارزیابی خطر و مراحل انجام ارزیابی خطر کمی در دو حیطه سرطان زایی و غیر سرطان زایی، بانک های اطلاعاتی در زمینه استخراج شاخص های مورد نیاز، و همچنین آنالیز عدم قطعیت و آنالیز حساسیت آموزش داده شد.

 

 


تاریخ در خبر: شنبه ١٠ آذر ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 311


خروج