2 آبان

عضويت پژوهشکده محيط زيست در شبکه ارزيابي خطر شيميايي سازمان جهاني بهداشت

پژوهشکده محيط زيست دانشگاه علوم پزشکي تهران به عضويت شبکه ارزيابي خطر شيميايي سازمان جهاني بهداشت درآمد.

پژوهشکده محيط زيست دانشگاه علوم پزشکي تهران به عضويت شبکه ارزيابي خطر شيميايي سازمان جهاني بهداشت درآمد. اين شبکه به بررسي، ارزيابي و مديريت خطرات تهدیدکننده سلامت انسان ناشی از مواجهه با مواد شيميايي خطرناک از راه‌ها و مسیرهای مختلف مي پردازد.

در اين شبکه علاوه بر اینکه فرصتي براي تبادل علمي و فني و همچنین تسهيل در ظرفیت‌سازی صورت می‌گیرد، ترويج بهترين راهکارها و هماهنگ‌سازی متدولوژي، کمک در شناسايي نيازهاي تحقيقاتي و ترویج استفاده از علم جديد در ارزيابي خطر، کمک در شناسايي خطرات نوظهور تهدیدکننده سلامت انسان و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد برنامه‌ها براي جلوگيري از دوباره‌کاری و غيره صورت می‌پذیرد.

 


تاریخ در خبر: چهارشنبه ٤ بهمن ١٣٩٥ - تعداد بازدید: 972


خروج