دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی "بهداشت محیط و توسعه ی پایدار" در تاریخ 7 الی 9 آذر ماه سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار می گردد.

تاریخ: چهارشنبه ١٠ مهر ١٣٩٦