دوره آموزشي بین المللی شبکه ارزيابي خطر شيميايي سازمان جهاني بهداشت برگزار می شود.

تاریخ: چهارشنبه ٩ آبان ١٣٩٧

اطلاعیه شبکه ارزیابی خطر شیمیایی سازمان جهانی بهداشت

تاریخ: سه شنبه ١ آبان ١٣٩٧

سومین همایش بین المللی و بیست و یکمین همایش ملی "بهداشت محیط" در تاریخ 7 الی 9 اسفند ماه سال 1397در دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می گردد.

تاریخ: دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧

دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی "بهداشت محیط و توسعه ی پایدار" در تاریخ 7 الی 9 آذر ماه سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار می گردد.

تاریخ: چهارشنبه ١٠ مهر ١٣٩٦