حمایت از محیط زیست با نه به کیسه های پلاستیکی

دغدغه اصلی حامیان محیط زیست در ایران مصرف بیش از حد پلاستیک و کیسه های پلاستیک در بین شهروندان است.

تاریخ: يکشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٧

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز طرح گسترده "پس انداز درب بطری‌ها = کمک به هم نوع " در قالب کمپین‌های دانش آموزی در مدارس را اجرا می‌کند.

تاریخ: شنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٧

نمایشگاه هنر زباله‌ها در هامبورگ برپا شد

تاریخ: يکشنبه ٣ دی ١٣٩٦