حمایت از محیط زیست با نه به کیسه های پلاستیکی

کیسه های پارچه ای به جای پکیج های پلاستیکی در همایش توسعه پایدار سلامت

دغدغه اصلی حامیان محیط زیست در ایران مصرف بیش از حد پلاستیک و کیسه های پلاستیک در بین شهروندان است.

 در ایران در سال 500 هزار تن پلاستیک مصرف می شود و از این لحاظ ایران جزو پنجمین مصرف کننده پلاستیک در دنیاست در صورتی که از نظر جمعیتی در مقام 17 جهانی قرار دارد و بطور متوسط سه برابر سرانه مصرف دنیا پلاستیک مصرف می کند.
باید تمهیداتی لحاظ کنیم که مخربان طبیعت هزینه بیشتری پرداخت کنند و حامیان محیط زیست انگیزه بیشتری برای حمایت از طبیعت داشته باشند که دست اندرکاران همایش توسعه پایدار سلامت در همین راستا از کیسه های پارچه ای به جای پکیج های پلاستیکی در همایش استفاده کردند.
# چالش نه به کیسه های پلاستیکی

تاریخ در خبر: يکشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 216


خروج