برگزاری سومین جلسه نشست مشورتی پایلوت سازمان بهداشت جهانی

برگزاری سومین نشست مشورتی در خصوص پایلوت نحوه گزارش دهی دقیق وضعیت خدمات تامین آب شرب و بهسازی با مدیریت ایمن

سومین نشست مشورتی در خصوص "پایلوت نحوه گزارش دهی دقیق وضعیت خدمات تامین آب شرب و بهسازی با مدیریت ایمن" در تاریخ 97/3/5 با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و نظارتی در محل پژوهشکده محیط زیست تشکیل شد.


تاریخ در خبر: سه شنبه ٨ خرداد ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 368


خروج