مشخصه زیست توده جنگل های استوایی و تاثیر آن بر تغییرات اقلیمی

سخنرانی با موضوع "مشخصه زیست توده جنگل های استوایی و تاثیر آن بر تغییرات اقلیمی" برگزار شد.

 مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست جلسه سخنرانی با موضوع "مشخصه زیست توده جنگل های استوایی و تاثیر آن بر تغییرات اقلیمی" را با حضور خانم دکتر نسرین آقامحمدی عضو هیات علمی دانشگاه مالزی در مورخه سه شنبه 12 دی ماه ساعت 10 الی 12 درمحل پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران  طبقه 8 برگزار می کند ..

تاریخ در خبر: سه شنبه ٥ دی ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 260


خروج