برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ایمنی فاضلاب با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت آب و مرکز سلامت محیط و کار

کارگاه آموزشی برنامه ایمنی فاضلاب با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در روزهای سوم و چهارم بهمن ماه 96 در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

برنامه‌ریزی ایمن بهسازی (Sanitation safety planning) (در این کارگاه : برنامه ایمنی فاضلاب) یک ابزار برای کمک به بهره‌برداران  سیستم  بهسازی است که هدف آن به حداکثر رساندن منافع بهداشتی حاصل از سیستم و به حداقل رساندن خطرات بهداشتی منتسب به آن است. با استفاده از این ابزار بهره‌برداران سیستم قادر خواهند بود مهمترین رخدادهای مخاطره آمیز در سیستم که به هر نحو بتوانند سلامت انسان را تهدید نماید در وهله اول شناسایی کنند. سپس از طریق ارزیابی احتمال و شدت اثرات بهداشتی رخدادها، میزان ریسک مربوط به آنها را تعیین نموده و سپس رخدادهای مخاطره آمیز را بر مبنای ریسک برآورد شده اولویت‌بندی نمایند. توسعه اقدامات کنترلی و پیاده‌سازی آنها به منظور کاهش ریسک مربوط به هر رخداد مرحله بعدی در برنامه ایمنی فاضلاب می باشد که به تدریج و بر مبنای منابع و امکانات موجود برنامه‌ریزی و اجرا می شود.

در این کارگاه که با هدف دانش افزایی کمیته های فنی برنامه ایمنی فاضلاب در تهران و کرج، به منظور اجرای پایلوت برنامه در این دو استان تشکیل شد، در ابتدای کارگاه اهمیت مدیریت فاضلاب در سلامت عمومی توسط جناب آقای دکتر ندافی ریاست محترم پژوهشکده محیط زیست علوم پزشکی تهران تشریح گردید.  همچنین وضعیت سامانه فاضلاب شهر تهران و تامین آب کشاورزی، اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای نظارت بر فاضلاب تهران، وضعیت آبیاری مزارع کشاورزی شهرستان تهران و برنامه های استفاده از پساب در تامین آب کشاورزی در تهران توسط مسئولین از سازمانهای مربوطه تشریح شد.

در ادامه محتوای فنی برنامه ایمنی فاضلاب که شامل 6 مدول به هم پیوسته می باشد طی یک برنامه زمانبندی شده توسط مدرسین کارگاه به شرح زیر ارائه گردید:

مدول 1: آماده شدن برای برنامه ریزی ایمن فاضلاب (دکتر مهدی هادی،  استادیار مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست)

مدول 2: توصیف سامانه فاضلاب (  مهندس بهنام وکیلی، مدیر کل دفتر مدیریت بهره برداری فاضلاب شرکت مهندس آب وفاضلاب کشور)

مدول 3: شناسایی خطرات، ارزیابی کنترل های موجود و ریسک مواجهه(  دکتر مهدی هادی،  استادیار مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست)

مدول 4: توسعه و اجرای یک برنامه بهبود و ارتقاء تدریجی (  مهندس بهنام وکیلی، مدیر کل دفتر مدیریت بهره برداری فاضلاب شرکت مهندس آب وفاضلاب کشور)

مدول 5: پایش اقدامات کنترلی و اعتبار سنجی عملکرد (مهندس غلامرضا شقاقی

رئیس گروه بهداشت آب وفاضلاب مرکز سلامت محیط و کار)

مدول 6: توسعه برنامه های پشتیبان و بازنگری برنامه (دکتر مهدی هادی،  استادیار مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست)

گالری تصاویر

 


تاریخ در خبر: شنبه ٧ بهمن ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 811


خروج