برگزاری جلسه سخنرانی با موضوع "مشخصه زیست توده جنگل های استوایی و تاثیر آن بر تغییرات اقلیمی" باحضور خانم دکتر نسرین آقامحمدی

جلسه سخنرانی با موضوع "مشخصه زیست توده جنگل های استوایی و تاثیر آن بر تغییرات اقلیمی" با حضور خانم دکتر نسرین آقامحمدی عضو هیات علمی دانشگاه مالزی روز سه شنبه مورخ 96/10/12 در پژوهشکده محیط زیست برگزار شد.


تاریخ در خبر: سه شنبه ١٢ دی ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 45


خروج