جلسه سخنرانی بحث و گفت و گو درباره آب سالم سه شنبه 24 مهرماه برگزار میشود.

تاریخ: يکشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٧

برگزاری سومین نشست مشورتی در خصوص پایلوت نحوه گزارش دهی دقیق وضعیت خدمات تامین آب شرب و بهسازی با مدیریت ایمن

تاریخ: سه شنبه ٨ خرداد ١٣٩٧

برگزاری دومین نشست مشورتی در خصوص پایلوت نحوه گزارش دهی دقیق وضعیت خدمات تامین آب شرب و بهسازی با مدیریت ایمن

تاریخ: سه شنبه ٨ خرداد ١٣٩٧

برگزاری اولین نشست مشورتی در خصوص پایلوت نحوه گزارش دهی دقیق وضعیت خدمات تامین آب شرب و بهسازی با مدیریت ایمن

تاریخ: سه شنبه ٨ خرداد ١٣٩٧

دوره علمی- مهارتی "کسب مهارت درآمدزایی از صنعت گندزدایی آب و فاضلاب" با معرفی پروژه ای با بیش از 35000 فرصت کاری در پژوهشکده محیط زیست برگزار می گردد.

تاریخ: دوشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٧


2 صفحه بعدی >>