مرکز تحقیقات کیفیت آب در نظر دارد کارگاه آموزشی مبانی برنامه نویسی R را در روزهای 28 و 29 بهمن ماه برگزار نماید.

تاریخ: چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧

جلسه سخنرانی بحث و گفت و گو درباره آب سالم سه شنبه 24 مهرماه برگزار میشود.

تاریخ: يکشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٧

برگزاری سومین نشست مشورتی در خصوص پایلوت نحوه گزارش دهی دقیق وضعیت خدمات تامین آب شرب و بهسازی با مدیریت ایمن

تاریخ: سه شنبه ٨ خرداد ١٣٩٧

برگزاری دومین نشست مشورتی در خصوص پایلوت نحوه گزارش دهی دقیق وضعیت خدمات تامین آب شرب و بهسازی با مدیریت ایمن

تاریخ: سه شنبه ٨ خرداد ١٣٩٧

برگزاری اولین نشست مشورتی در خصوص پایلوت نحوه گزارش دهی دقیق وضعیت خدمات تامین آب شرب و بهسازی با مدیریت ایمن

تاریخ: سه شنبه ٨ خرداد ١٣٩٧


2 صفحه بعدی >>