ارتقاء مرتبه علمی نوشین راستکاری از دانشیار به استادی

مرتبه علمی دکتر نوشین راستکاری عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست از دانشیار به استادی ارتقاء یافت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست، در نشست هیات ممیزه دانشگاه که 10 مرداد 97 در سالن شورای دانشگاه برگزار شد، 9 عضو هیات علمی به مرتبه استادی و 24 عضو هیات علمی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند. بر اساس مصوبه این جلسه، دکتر نوشین راستکاری عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست از مرتبه علمی دانشیار به استادی ارتقاء یافت.


تاریخ در خبر: شنبه ١٣ مرداد ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 408


خروج