گزاره برگ " حقایقی درباره قلیان "

استفاده از قلیان سبب خطرات جدی برای سلامت مصرف کننده و سایر افرادی که در مواجهه با دود قلیان هستند به همراه دارد.

استفاده از قلیان برای استعمال دود تنباکو سبب خطرات جدی برای سلامت مصرف کننده و سایر افرادی که در مواجهه با دود قلیان قرار میگیرند به همراه دارد.اگرچه بسیاری از مصرف کنندگان بر این عقیده اند که استعمال قلیان دارای اثرات مضر کمتری بر سلامت است اما واقعیت این است که استعمال قلیان اثرات بهداشتی متعددی همانند استعمال سیگار می باشد

گزاره برگ "حقایقی درباره قلیان"


تاریخ در خبر: چهارشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 483


خروج