اعطای رتبه علمی – پژوهشی به مجله Journal of Air Pollution and Health

کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با اعطای رتبه علمی – پژوهشی به مجله Journal of Air Pollution and Health موافقت نمود.

به گزارش روابط عمومی  پژوهشکده محیط زیست، فصلنامه JAPH  با مدیریت مسئول آقای دکتر کاظم ندافی ، سردبیری آقای دکتر رامین نبی زاده ، مدیریت اجرایی خانم مهندس شیما خورسند توسط مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری انجمن علمی بهداشت محیط ایران منتشر می شود.

لازم به ذکر است که این نشریه آماده دریافت مقالات محققین گرامی در زمینه های مرتبط با آلودگی هوا ، سیستم های نوین کنترل ، مطالعات اپیدمیولوژیک آلودگی هوا، مدلسازی و تجزیه و تحلیل ،  فناوری های نوین، تغییرات اقلیم ، روش های آزمایشگاهی اندازه گیری آلاینده های هوا، مدیریت و سیاست های محیط زیستی ، آلودگی صوتی، .... می باشد.

عنوان مجله: Journal of Air Pollution and Health


تاریخ در خبر: يکشنبه ٢ مهر ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 568


خروج