عنوان: شناسایی منابع انتشار دی‌اکسین‌ها و فوران‌ها در ایران و تعیین سهم آنها در میزان سرانه انتشار در سال ۱۳۸۸

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: بررسی تغییرات غلظت ذرات معلق هوای آزاد و ارزیابی اثرات بهداشتی منتسب به آنها در شهر تبریز

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: محتوای یونی و منابع انتشار احتمالی ذرات معلق هوای شهر تبریز در سال 93-92

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: سنجش نشانگر زیستی IL-۶در هوای بازدمی با استفاده از دستگاه جمع‌آورنده میعانات بازدمی

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: بررسی غلظت باکتری ها در هوای داخل بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: مطالعه تاثیر رنگ حاوی نانو ذرات نقره در کنترل قارچ های منتقله ازهوا

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: ارزیابی ارتباط شاخص جهانی پرتو فرابنفش خورشید در نقاط مختلف ایران  با ابتلا به سرطان پوست درسال ۱۳۸۳

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: تعیین میزان و ضرایب انتشار گازهایNOx SO۲, CO۲, CO, NO, NO۲, در پتروشیمی فن آوران

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان:بررسی آلودگی صوتی شهر تبریز در مناطق تجاری و مسکونی ـ تجاری پرترافیک

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: بررسی ارتباط بین غلظت ذرات معلق در هوای داخل بیمارستان کودکان تهران و هوای آزاد اطراف آن در سال ۱۳۸۶

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: عملکرد بیوراکتور تلفیقی ستون حباب مایع- بیوفیلتر در حذف دی‌کلرومتان از جریان‌های گازی آلوده

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: شناسایی منابع انتشار هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای ذرات PM۱۰ هوای شهر تهران در سال ۹۲

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: بررسی میزان مواجهه با بنزن در کارگران پمپ بنزین از طریق ارزیابی محیطی و پایش شاخص زیستی

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: ارزیابی خطر نیمه کمی و کمی سلامت ناشی از مواجهه استنشاقی کارگران جایگاه‌های سوخت‌گیری شهر تهران با بنزن

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: حذف فتوکاتالیستی فرمالدئید از هوا با استفاده از نانوکامپوزیت اکسید تیتانیوم- اکسید گرافن احیاء شده

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: طراحی و تدوین سامانه نرم افزاری مناسب جهت محاسبه شاخص بهداشتی کیفیت هوا (AQHI) و آزمون آن بر پایه داده‌های ایستگاه‌های واقعی

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: مطالعه انتشار امواج مایکروویو درمحیط‌های درونی مجاور ماکروسایت‌های تلفن سیارشهر زنجان

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: ارزیابی نابرابری محیطی در مواجهه به آلاینده‌های هوای شهری در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سال ۱۳۹۰

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: بررسی مواجهه شغلی رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران با صدا

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: بررسی وضعیت انتشار امواج الکترومغناطیس ناشی از آنتن های Base Transceiver Station) BTS) باند۹۰۰ مگا هرتز در شهر تهران

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: تدوین و پیشنهاد استاندارد و چارت اندازه گیری و کنترل تراز نشر صوتی موتورسیکلت ها

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: مقایسه شاخص‌های استرس حرارتی DI ,WBGT, SW  با پاسخ‌های  فیزیولوژیکی مردان در محیط کار گرم و مرطوب

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: بررسی وضعیت انتشار عرضی امواج مایکروویو ناشی از آنتن‌های BTS در شهر مراغه

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: بررسی غلظت گاز رادن در هوای داخل منازل مسکونی و اماکن عمومی شهر فیروزکوه

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: اندازه گیری غلظت گاز رادن در هوای داخل اماکن مسکونی و عمومی شهر نورآباد ممسنی و برآورد دوز موثر دریافتی آن

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: مروری بر مطالعات کیفیت هوای آزاد و اثرات آن بر سلامت در ایران

لینک مشاهده مقاله کامل

عنوان: مروری بر مطالعات بار بیماری های منتسب به عوامل خطر محیطی در ایران: دستاوردها، محدودیت ها و برنامه های آینده

لینک مشاهده مقاله کامل