مقالات فارسی

1. کاظم ندافی، مسعود یونسیان، ساسان فریدی، عطا رفیعی، سعید پرمی،غلامحسین صفری،رامین نبی زاده نودهی،کامیار یغماییان، نوشین راستکاری، رضا احمد خانی، صادق نیازی، محمد حسینی. شناسایی منابع انتشار هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای ذرات PM10 هوای شهر تهران در سال 92. مجله سلامت و محیط زیست. 1396، شماره 1، صفحات 25 تا 36. (PDF)

2. مرتضی سیفی، نوشین راستکاری، محمد صادق حسنوند، حسین ارفعی نیا، مسعود یونسیان. سنجش نشانگر زیستی IL-6 در هوای بازدمی با استفاده از دستگاه جمع‌آورنده میعانات بازدمی. مجله سلامت و محیط زیست. 1396، شماره 1، صفحات 15 تا 24. (PDF)

3. فرزاد خدامرادی، اکبر فتوحی، مسعود یونسیان، محمد حسن امامیان، هیرش امینی، منصور شمسی پور.  ارزیابی نابرابری محیطی در مواجهه به آلاینده‌های هوای شهری در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 1390. مجله سلامت و محیط زیست.1395، شماره 4، صفحات 471 تا 480. (PDF)