نام و نام خانوادگی دکتر علیرضا مصداقی نیا
مرتبه علمی استاد
سمت عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست
پروفایل ها CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
پست الکترونیکی mesdaghinia@tums.ac.ir
شماره تماس 88978399 (021) 98+