نام و نام خانوادگی دکتر نوشین راستکاری
مرتبه علمی دانشیار
سمت عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست
پروفایل ها CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
پست الکترونیکی n_rastkari@yahoo.com
شماره تماس 88978395 (021) 98+