نام و نام خانوادگی دکتر کامیار یغماییان
مرتبه علمی استاد
سمت عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست
پروفایل ها CV     Google Scholar     Scopus
پست الکترونیکی kyaghmaeian@gmail.com
شماره تماس 88978396 (021) 98+