نام و نام خانوادگی دکتر امیر حسین محوی
مرتبه علمی استادیار
سمت عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست
پروفایل ها CV         Scopus
پست الکترونیکی ahmahvi@yahoo.com
شماره تماس 88978396 (021) 98+