نام و نام خانوادگی دکتر مهدی هادی
مرتبه علمی استادیار
سمت عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست
پروفایل ها ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
پست الکترونیکی hadi_rfm@yahoo.com
شماره تماس 88988135 (021) 98+