Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

سخن مدیر گروه سموم محیطی و آفت کش ها

مشکلات بهداشتی ناشی از مواجهه با آفت کش ها یک معضل جهانی است، چرا که این ترکیبات باعث ایجاد بار قابل ملاحظه بیماری ها (Burden of Diseases) به ویژه در کشورهای با سطح درامد کم و متوسط می شوند. بر اساس مستندات سازمان جهانی بهداشت، یک سوم از این بار بیماری ناشی از عوامل محیطی است و آفت کش ها به عنوان یک عامل خیلی مهم قابل استناد هستند. بطور قطع کاهش اتکا به آفت کش ها و استفاده بهینه از آنها برای مقابله با این بار بسیار مهم هستند، ضمن این که به آفت کش ها اجازه می دهند تا نقش مناسبی در تولیدات کشاورزی ایفا نمایند.

 

اثرات منفی مصرف آفت کش ها بر بهداشت و محیط زیست باید راهنمای سیاستگذاریها و قوانین مربوطه کشور باشد، به طوری که استفاده از آنها را بتوان توجیه نموده و بهتر کنترل کرد. این مهم در سایه تحقیقاتی است که نقش روز افزون مواجهه با آفت کش ها را در ابتلا به طیف وسیعی از بیماریها مانند سرطان، آسم، آلرژی و پارکینسون مشخص می سازند.

 

بر اساس مطالعات انجام شده بر روی محیط زیست و جامعه در زمینه تماس با آفت کش ها که در ایران طی سالهای 1960 تا 2012 انجام شده است. مقادیر بالای بقایای آفت کشها در محیط زیست و مسمومیت حاد و مزمن آفت کش ها را نشان می دهد و نیاز به اقدام فوری برای ارتقای قوانین آفت کش ها در ایران دارد. چنین قوانینی باید شامل تهیه منابع و ظرفیت سازی برای اجرای مقررات و مدیریت چرخه تدارک و کاربرد آفت کش ها در ایران، از تولید یا واردات تا مصرف، و نیز شامل دفع بقایا و ظروف خالی آنها باشد. گروه سموم محیطی و آفت کش ها قصد دارد با مطالعات و تحقیقات جامع در زمینه واردات، تولید، توزیع و مصرف آفت کش ها، اقدامات قانونی بازدارنده مصرف نابجای آفتکش ها، ارزیابی خطرات و مخاطرات ناشی از آنها و برنامه ریزی برای کاهش بیماریهای حاد و مزمن ناشی از این ترکیبات خطرناک امکان پذیر نخواهد بود.

 

نظر به اهمیت روزافزون سرمایه‌گذاری در جهت تحقیقات لازم در زمینه استفاده بهینه از آفت کشها و کاهش اثرات سوء بهداشتی و زیست محیطی آنها، ایجاد یک گروه تحقیقاتی، با توان توسعه جهت افزایش داده‌ها در مراحل بعدی، بویژه با قابلیت الحاق اطلاعات کاربرد آفت کشها در سایر بخش ها به آن، برای استفاده مسئولین و محققان کشور ضروری است و در برنامه ریزی های آتی، کلان و منطقه ای وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست کاربرد خواهد داشت.


 

دکتر حسن وطن دوست

مدیر گروه سموم محیطی و آفت کش ها