بیست و هشتمین جلسه هفتگی

بیست و هشتمین جلسه هفتگی گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها برگزار شد.

بیست و هشتمین جلسه هفتگی گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها با حضور مدیر، اعضای هیات علمی و کارشناس گروه در پژوهشکده محیط زیست برگزار شد.

رئوس مطالب مورد بحث در این جلسه به شرح ذیل می باشد؛

1)     تصمیم گیری در خصوص سرفصل های درس روش های آماری و کاربرد کامپیوتر برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بهداشت مواد غذایی

2)     تصمیم گیری در خصوص تدریس مباحث دروس مقطع  MPH

3)     مذاکره در خصوص اطلاعیه فرصت های اعلام شده توسط موسسه ارزیابی خطر فدرال آلمان و اتحادیه بین المللی سم شناسی

4)     تبادل نظر در خصوص داوری طرح تحقیقاتی ارسالی

5)     بحث در خصوص آماده سازی مستندات برنامه عملیاتی


 

 

 

 

 

 


تاریخ در خبر: شنبه ٥ آبان ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 91


خروج