جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار با حضور همکاران طرح برگزار گردید.

این جلسه در تاریخ 28 بهمن ماه با حضور مجری طرح و همکاران مسئول در سایت های نمونه گیری و آزمایشگاه جامع برگزار گردید. در این جلسه میزان پیشرفت مطالعه در هریک از سایت ها مورد برسی قرار گرفت. همچنین در زمینه جمع بندی نتایج مطالعه ، مکانیسم آنالیزهای شیمیایی  و سایر گامهای پیش رو بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 


تاریخ در خبر: شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 309


خروج