1396/05/23

جلسه شبکه ارزیابی خطر

دومین جلسه شبکه ارزیابی خطر در پژوهشکده محیط زیست با حضور ریاست و اساتید محترم پژوهشکده برگزار شد.

در این جلسه مطالب آموزشی در خصوص تدوین استانداردها بر پایه سلامت که لازم است از طریق ارزیابی خطر صورت پذیرد، توسط ریاست محترم پژوهشکده ارائه گردید. ایشان اشاره کردند که روش های ارزیابی مواجهه انسان با محیط زیست دستخوش تغییراتی شده است و متاسفانه در کشور ما این تغییرات لحاظ نشده است. برای اینکه مواجهه محیط زیست با آلاینده ها تحت کنترل باشد، تدوین استاندارد هایی برای خروجی فاضلاب ها، مواد شیمیایی سمی، ترکیبات سرطان زا در آب و غذا، و آلودگی هوا و غیره مطرح است که می بایست شرایط جغرافیایی، اقتصادی و سایر عوامل بالقوه را در نظر گرفت و بومی سازی برای استانداردها صورت گیرد.  

 در ادامه، در مورد ضرورت بومی سازی استانداردها برای فلزات سنگین مطالبی توسط یکی از دانشجویان دکتری مهندسی بهداشت محیط ارائه گردید. 

 

 

 

 

 


تاریخ در خبر: دوشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 186


خروج