1396/08/03

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران (فاز پایلوت) با حضور همکاران طرح برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص نحوه و مکانیسم آنالیز فلزات سنگین در نمونه های مطالعه در ژاپن مذاکره شد. 

 

 


تاریخ در خبر: چهارشنبه ٣ آبان ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 113


خروج