1396/01/06

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران (فاز پایلوت) با حضور همکاران طرح برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص بیوبانک مطالعه (تعیین مدیا مناسب برای بیوبانک - تعیین بیو مارکرهای هر مدیا - هزینه ها و محل انجام آنالیز ها) و همچنین تعداد نمونه ها به بحث و مذاکره پرداخته شد.  

 

 


تاریخ در خبر: دوشنبه ١ شهريور ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 103


خروج