1396/04/24

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران (فاز پایلوت) با حضور همکاران طرح برگزار گردید.

در این جلسه، ابتدا، گزارشی توسط پرسشگران مطالعه ارائه گردید و به مشکلات مربوط به هر بیمارستان پرداخته شد. در خصوص افزایش مشارکت مادران، همچنین  اخذ نمونه شیر دو ماهگی از مادران، همفکری صورت گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.  در ادامه، آمار کلی از تعداد پرسشنامه های دریافتی سه ماهه اول و سه ماهه سوم بارداری، زایمان و بدو تولد، و دو ماهگی (مادر و نوزاد) ارائه گردید. در انتها، همکاران طرح در خصوص نوشتن مقاله پروتکل مطالعه به تبادل نظر پرداختند. 

 

 

 


تاریخ در خبر: دوشنبه ٢٤ تير ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 105


خروج