13/09/1396

هجدهمین جلسه هفتگی

هجدهمین جلسه هفتگی گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها با حضور مدیر، اعضای هیات علمی و کارشناس گروه برگزار شد.

رئوس مطالب مورد بحث در این جلسه به شرح ذیل می باشد؛

1) تبادل نظر در خصوص ارائه نتایج آزمایش ها به مادران در مطالعه کوهورت مادران باردار تهران

2) پیگیری برنامه دوره آموزشی MPH 

 

 

 


 


تاریخ در خبر: دوشنبه ١٣ آذر ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 152


خروج