گزارش یک نشست

نشست اعضای پژوهشکده محیط زیست با اعضای قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کشور

نشست اعضای پژوهشکده محیط زیست با اعضای قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی اجرا شد.

 در این جلسه خانم دکتر ناصری، رئیس مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست، آقای دکتر استاد تقی زاده و خانم دکتر خالقی راد از گروه تغییر اقلیم و سلامت،  با آقای دکتر جلالیان، رئیس دانشکده علوم جغرافیایی، خانم دکتر اکبری، اقلیم شناس و مدیر اجرایی قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، و آقای دکتر کمانرودی، معاون پژوهشی این دانشکده، به تبادل نظر دررابطه با بسترهای همکاری بین پژوهشکده محیط زیست و دانشکده علوم جغرافیایی درغالب یک تفاهم نامه پرداختند. از اهداف اصلی این جلسه ایجاد ارتباط علمی-اجرایی بین دانشکده علوم جغرافیایی و قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی با پژوهشکده.

 این جلسه ابتدا با معرفی کلی پژوهشکده توسط خانم دکتر ناصری آغاز گردید و در ادامه خانم دکتر خالقی راد با ارائه پاورپوینتی، به معرفی فعالیتهای مراکز و گروههای پژوهشکده و همچنین اهداف عملیاتی گروه تغییر اقلیم و سلامت پرداختند. آقای دکتر استادتقی زاده نیز با ارائه خلاصه ای از نتایج گرفته شده از جلسه ۲۶ دیماه در دانشگاه خوارزمی، به طرح موضوعات قابل همکاری با این دانشکده اشاره داشتند.

 در ادامه جلسه، آقای دکتر جلالیان ضمن معرفی دانشکده علوم جغرافیایی و گروههای زیرمجموعه آن، به پژوهشکده پیشنهاد کردند که عناوین طرحهای درحال اجرا، برای کاربردی تر کردن این همکاری در اختیار این دانشکده قرار گیرد. در ادامه، آقای دکتر کمانرودی با توجه به سابقه اجرایی ایشان در شهرداری تهران، به ارائه مثالهای کاربردی طرحهای موجود و سوالات مشخص تری پرداختند. ضمنا، خانم دکتر اکبری با طرح پیشنهاد همکاری در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم به عنوان یکی از برنامه های یکصدمین سالگرد دانشگاه خوارزمی در برگزاری بخش سلامت این همایش توسط گروه تغییر اقلیم و سلامت، به امکان همکاریهای دیگری در ارائه درس های مجازی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بین این دو نهاد اشاره داشتند.

 در نهایت، خانم دکتر ناصری، ضمن جمع بندی جلسه، از شرکت کنندگان دعوت کردند که در همایش بین المللی دانشکده بهداشت، در زیر شاخه تغییر اقلیم آن نیز همکاری داشته باشند. ضمنا، امکان تهیه اطلس جغرافیای پزشکی با همکاری دانشکده بهداشت و دانشکده محیط زیست به عنوان یک طرح ملی، که از طرف آقای دکتر کمانرودی مطرح شده بود را تایید فرموده، به آن اظهار امیدواری کردند. در انتهای جلسه، ضمن اظهار خرسندی و امیدواری به این همکاری بین بخشی، قرار شد خانم مهندس همتی مشابه تفاهم نامه هایی که پژوهشکده قبلا داشته است را برای تغییرات متناسب با نتایج این جلسه برای گروه تغییر اقلیم و سلامت بفرستند تا برای نهایی کردن اقدامات مقتضی صورت گیرند.


تاریخ در خبر: پنج شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 541


خروج