جلسات هفتگی گروه تغییرات اقلیم و سلامت برگزار شد

سیزدهمین جلسه در سال تحصیلی ۹۶ـ۹۷ از مجموعه جلسات هفتگی گروه تغییر اقلیم و سلامت در تاریخ 10 دیماه ۹۶ برگزار گردید.

این مجموعه جلسات با هدف بررسی روند پیشرفت فعالیتهای گروه در راستای برنامه عملیاتی آن برگزار می شوند. در این جلسه که با حضور اساتید، دانشجویان و کارشناسان این گروه تشکیل گردید به بحث و تبادل نظر در خصوص فعالیتهای درحال اجرا توسط اعضای گروه و روند پیشبرد طرحهای پژوهشی پرداخته شد.  

در این جلسه که به ریاست دکتراستاد تقی زاده عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید، مباحثی چون اقدامات عملی در راستای انجام طرح برگزاری دوره مجازی تغییر اقلیم و سلامت، مراحل آغازین طرح مرور نظام مند در زمینه  شهرهای سازگار با تغییر اقلیم، امکان عقد تفاهم نامه با دانشگاههای خوزستان و خوارزمی، توسعه و بروز نمایی سایت گروه و همچنین پتانسیل فعالیتهای بین المللی این گروه به بحث و گفتگو گذاشته شدند. درضمن، نقش افراد برای اقدامات پژوهشی آتی نیز مشخص گردید.


تاریخ در خبر: سه شنبه ١٢ دی ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 199


خروج