کنفرانس بین المللی "تغییرات اقلیمی و نظام سلامت"

کنفرانس بین المللی "تغییرات اقلیمی و نظام سلامت"، ۲۴و ۲۵ آبان ۱۳۹۶، در استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست، کنفرانس بین المللی "تغییرات اقلیمی و نظام سلامت"، ۲۴و ۲۵ آبان ۱۳۹۶، در استان کرمان برگزار شد.

در این کنفرانس، سخنرانی هایی توسط مسئولین و دست اندکاران متعدد از دانشگاه های علوم پزشکی و علوم بهزیستی و توانبخشی مختلف و همچنین مدیران سازمان های ملی، محیط زیستی، محلی و بین المللی مرتبط، ازجمله پروفسور آرش رشیدیان، دکتر مصطفی جعفری، دکتر محمود نکویی مقدم، دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد، دکتر سعید فردوسی، دکتر علی اکبر حقدوست، مهندس علیرضا رزم حسینی، دکتر مهرداد فرخی، دکتر رضا جزینی زاده، مهندس غلامرضا شقاقی، دکتر سید محمد هادی ایازی، دکتر پیرحسین کولیوند، دکتر شاهرخ فاتح، دکتر سمانه اشرف، دکتر علیرضا مساح و خانم دکتر ملک افضلی از طرف دکتر محمدحسین نیک نام، صورت گرفت.

 

علاوه بر این، چند سخنرانی ویدئویی نیز از ایرانیان خارج از کشور، دکتر سروش سروشیان و دکتر امیر آقاکوچک از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ایرواین، و دانشمندان بین المللی از جمله  Dr‪. Peter Berry from Health Canada and University of Waterloo، Emily Ying  Yang Chan from the Chinese University of Hong Kong، Kristie L‪. Ebi from Depatment of Health and Global Health of the University of Washington در خلال این کنفرانس پخش شد. درضمن، دو پنل نیز، یکی به مدیریت دکتر حمیدرضا خانکه و دیگری به مدیریت دکتر عباس استادتقی زاده انجام شدند. اعضای این دو پنل به ترتیب، اولین پنل: دکتر فاتح، دکتر فرخی، دکتر محمدی و خانم دکتر پوروخشوری؛ دومین پنل: دکتر جعفری، دکتر محمدی، دکتر مقدم نیا، دکتر مساح و خانم دکتر خالقی راد بودند. ازجمله دست آوردهای این کنفرانس تهیه تفاهم نامه ای بین برگزار کنندگان این کنفرانس و شرکت کنندگان بود که روز آخر توسط دکتر نکویی مقدم، دبیر این کنفرانس، قرائت گردید.

 

نقش گروه تغییر اقلیم و سلامت در این کنفرانس، اول، ارائه راهنمایی و مشاوره برای بخش بین المللی کنفرانس، در رابطه با دعوت مهمانان خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور پیش از انجام کنفرانس و شرکت در پنلی به مدیریت آقای دکتر استادتقی زده با عنوان چالشهای سیاستگذاری سازگاری اقلیمی: حال و آینده در زمان کنفرانس بود. در این پنل، ابتدا دکتر خالقی راد سخنرانی کوتاهی بر وضعیت تغییر اقلیم و اثرات آن در ایران داشتند. سپس، دکتر استادتقی زاده با طرح سوال آیا شرایط موجود برای اجرای سیاستهای سازگاری افلیمی فراهم است؟ سخنرانی دررابطه با تاثیر شاخصهای حوزه اجتماعی و همچنین مهم بودن نقش شاخصهای حاکمیتی در رابطه با سازگاری اقلیمی داشتند. بحث های پنل با صحبتهای دکتر جعفری دررابطه با راهکارهی بین المللی سازگاری و کاهش اثرات ادامه پیدا کرد. سپس دکتر محمدی و دکتر مقدم نیا دررابطه با دستاوردهای دوره دکتر خود گفتند و دکتر مساح دررابطه با فرق فعالیت های سازگاری با کاهش اثرات و همچنین کارهایی که می شود انجام داد و انجام شده است صحبت کردند. درانتهای پنل و بعد از جمعبندی دکتر استادتقی زاده، در رابطه با چالشهای موجود و فرصت هایی که می توان از آنها استفاده کرد، دکتر خالقی راد پیشنهاد برگزاری کارگاه مقابله با اثرات تغییر اقلیم بر سلامت برای مدیران ارشد توسط گروه تغییر اقلیم و سلامت پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران را اختصارا مطرح کردند.

 


تاریخ در خبر: دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 290


خروج