هفتمین جلسه از جلسات گفت و شنود دپارتمان تغییر اقلیم و سلامت پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان «نشست تخصصی: گرد و غبار، بهداشت و محیط زیست» برگزار شد .

تاریخ: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٦

هفتمین جلسه از جلسات گفت و شنود دپارتمان تغییر اقلیم و سلامت پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان «نشست تخصصی: گرد و غبار، بهداشت و محیط زیست» برگزار شد .

تاریخ: شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٦

گزارش یک نشست

در راستای شروع همکاری علمی بین گروه تغییر اقلیم و سلامت با دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی و جلسه ۱۶ دیماه ۹۶ (خبر)، روز دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶جلسه ای با حضور اعضای پژوهشکده محیط زیست، گروه تغییر اقلیم و سلامت و قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کشور از دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در پژوهشکده محیط زیست برگزار شد.

تاریخ: پنج شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٦

ششمین جلسه از جلسات گفت و شنود دپارتمان تغییر اقلیم و سلامت پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان «تغییر اقلیم و گرد و غبار» با حضور اساتیدی از دانشگاه خوارزمی و دانشگاه تهران برگزار شد

تاریخ: چهارشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٦

گروه تغیرات اقلیم و سلامت پژوهشکده محیط زیست به زودی جلسات آموزشی مجازی برگزار میکند .

تاریخ: چهارشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٦


2 صفحه بعدی >>