راه حل های ساده برای کاهش آلودگی هوا

با انجام کارهایی ساده در منزل، محل کار وجاده میتوان به کاهش آلودگی هوا کمک کرد.

برای کمک به بهبود کیفیت هوا راه های ساده ای وجود دارد که افراد می توانند در زندگی روزمره آن ها را به کار گیرند. هر زمانی که شما به سمت خانه یا محل کارتان رانندگی میکنید، از سیستم های سرمایش یا گرمایش استفاده میکنید،پنجره هایتان را تمیز میکنید. شما میتوانید از روش های آمده در فایل زیر جهت کاهش آلودگی هوا استفاده کنید.
راه حل های ساده برای کاهش آلودگی هوا


تاریخ در خبر: چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 306


خروج